Thiết bị lưu điện di động cầm tay (Đen 518Wh - 500W)

9.899.000₫
Kiểu: DXB